vineri, 21 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 10152 ha
Intravilan: 300 ha
Extravilan: 9852 ha
Populatie: 5530
Gospodarii: 1603
Nr. locuinte: 2068
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ciupercenii Noi, Smârdan
Asezarea geografica:
Comuna Ciupercenii Noi este situată în judeţul Dolj, latitudine nordică 43°54', longitudine estică 22°57', având următoarele vecinătăţi:
La nord DN 520
La sud Fluviul Dunărea
La est comuna Desa
La vest sat Ciupercenii Vechi
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Legumicultură
Activitati economice principale:
Agricultură - cultura plantelor de câmp
Legumicultură - solarii
Zootehnie - creşterea porcinelor în complex, a ovinelor, caprinelor şi bovinelor
Apicultură
Morărit şi panificaţie
Prelucrarea marmurei
Activităţi comerciale - desfacerea cu amănuntul
Obiective turistice:
Rezervaţia ornitologică Arceru
Monumentul eroilor din războiul de independenţă situat pe malul Fluviului Dunărea
Monumentul eroilor din primul război mondial situat în centrul comunei
Monumentul eroilor din al doilea război mondial situat în centrul comunei
Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
Evenimente locale:
Ziua comunei Ciupercenii Noi - în luna octombrie
Piaţă comunală - în zilele de duminică
Tradiţii şi obiceiuri specifice în zilele de: Boboteză, Sfântul Ion, Sfântul Gheorghe, Paşte
Facilitati oferite investitorilor:
Asigurarea terenurilor pentru construirea de obiective economice
Forţă de muncă numeroasă, calificată şi ieftină
Reţea electrică
Reţea alimentare cu apă
Nivel redus al taxelor şi impozitelor locale
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă - în derulare
Canalizare - în derulare
Asfaltare strada Dispensarului - în derulare
Reabilitare şi modernizare cămin cultural Smârdan - în derulare
Asfaltare străzi interioare - propunere
Reabilitare şi modernizare Dispensar uman - propunere
Construire cale acces spre ferma piscicolă Arceru şi Fluviul Dunărea - propunere
Construire Piaţă agroalimentară - propunere
Amenajare parcări, trotuare şi teren sport - propunere